Message from CEO

 
HYPERSOL định hướng trở thành công ty hàng đầu về công nghệ, mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, môi trường hạnh phúc cho nhân viên và góp phần vào công cuộc số hóa xã hội.
 
Với văn hóa trao quyền và trách nhiệm, HYPERSOL luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo đến từng bộ phận, từng thành viên trong Công ty.
 
HYPERSOL phấn đấu trở thành một tổ chức học hỏi, không ngừng học hỏi, cải tiến và luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, năng động của những người khởi nghiệp.

White Circle
Shape
Shape
Shape

Triết lý & Tầm nhìn

Triết lý

HYPERSOL có sự tin tưởng với từng cá nhân. Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của từng cá nhân đối với tổ chức. Chúng tôi đạt được những thành tựu và những dự án thành công thông qua làm việc nhóm.

Tầm nhìn chiến lược

Đến năm 2025 trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Uy tín với khách hàng và con người HYPERSOL

Tập trung xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và con người tại HYPERSOL.

Triết lý & Tầm nhìn

Triết lý

Maximize potential application of technology to solve problems of customers and society such as: shortage of human resources, automation solutions and taking advantage of digital media.

Tầm nhìn chiến lược

Maximize potential application of technology to solve problems of customers and society such as: shortage of human resources, automation solutions and taking advantage of digital media.

Giá trị cốt lõi

Uy tín với khách hàng và con người Hyper Sol

Maximize potential application of technology to solve problems of customers and society such as: shortage of human resources, automation solutions and taking advantage of digital media.

08

Triết Lý
Hoạt Động

08

Triết Lý Hoạt Động

White Circle
Shape
Shape
Shape

01

Lợi ích khách hàng được đặt lên trên hết

02

Coi trọng sự hoàn hảo của sản phẩm hơn là quy mô

03

Ở HYPERSOL, mọi cơ hội phát triển được chia đều và công bằng cho tất cả mọi người.

04

HYPERSOL muốn đi xa trên con đường mình đã chọn hơn là đi nhanh, và vì thế HYPERSOL coi trọng teamwork hơn là cái tôi của từng cá nhân.

05

Không ngừng sáng tạo cho mỗi sản phẩm mình tạo ra.

06

Sếp không phải là người ra lệnh cho nhân viên, mà sếp là người tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên phát huy được tối đa năng lực của mình.

07

Tài sản lớn nhất của HYPERSOL là uy tín với khách hàng và con người của HYPERSOL.

08

Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận là vô cùng quan trọng, tuy nhiên HYPERSOL sẵn sàng từ chối những dự án vì lợi nhuận mà đi ngược với pháp lý, quy chuẩn đạo đức xã hội.