Phát triển Labo là gì

Là một dạng phát triển mà bạn sẽ thuê một nhóm kỹ thuật phát triển dành riêng cho công việc kinh doanh của bạn ngay tại văn phòng của chúng tôi và ký hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định ( 3-6-12 tháng ). Khách hàng được hoàn toàn quản lý và điều phối đội ngũ kỹ thuật. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ có BrSE hoặc PM để nhận yêu cầu từ phía khách hàng. Với cách làm này có thể tránh được sai lệch có xu hướng sẽ xảy ra trong quá trình phát triển theo dạng ổn định.

Tại sao chọn
phát triển Labo ?

Mô hình phát triển
Labo tại HyperSol

Chuẩn bị cho việc phát triển Labo

Đây là luồng làm việc để thiết lập một mô hình phát triển Labo tại HyperSol. Trong quá trình phát triển Labo tại HyperSol, một nhóm chuyên trách sẽ được thành lập để xử lý công việc kinh doanh của khách hàng và hợp đồng sẽ được ký kết trong một khoảng thời gian nhất định.
1
Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước
2
Dựa trên yêu cầu chúng tôi sẽ đề xuất một nhóm phát triển
3
Ký kết hợp đồng
4
Tiến hành phát triển
5
Cùng nhìn lại và rút kinh nghiệm

Contact for Cooperation

Hãy gửi cho chúng tôi những thắc mắc, góp ý hoặc đề nghị hợp tác của bạn.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Contact us